Biopaliva od A do Z

16. 04. 2015

Biopaliva od A do Z na konferenci "Soumrak biopaliv"

EU snižuje povinné přimíchávání, co na to Česká republika?

 

Fakta o tom, co biopaliva jsou, jak a kde se využívají, v čem spočívají jejich výhody, a kde hledat zase nevýhody, existence biopaliv první a druhé generace, odkud se vzala, a proč je nyní jejich problematika tolik diskutovaným tématem? Na tyto a řadu dalších otázek naleznou zájemci o danou problematiku odpovědi v rámci odborné konference s názvem Soumrak biopaliv – EU snižuje povinné přimíchávání, co na to Česká republika. 23. dubna tohoto roku budou moci zájemci z odborné i laické veřejnosti přijít do Konferenčního centra Hotelu Grandior Prague diskutovat o významu biopaliv pro nás, běžné občany. Mezi mluvčími vystoupí například poslanec Evropského parlamentu Petr Mach, publicista a klimaskeptik Vítězslav Kremlík, dále Rastislav Trecák - dlouholetý obchodník s biopalivy nebo Jaroslav Černý z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Odbornou konferenci o biopalivech pořádá Evropská skupina Evropa svobody a přímé demokracie, aby poukázala na svoje postoje k tématu. Proto, aby bylo téma rozebráno objektivně, přizvala nejenom vědeckou veřejnost, ale i oponenty svých postojů.  

 

Proč žijeme s biopalivy?

„Důvodů pro zavádění biopaliv do praxe je hned několik. Především je to obava ze zmenšujících se známých zásob ropy,“ uvádí Ing. Jaroslav Černý, CSc, VŠCHT. „Jsou sice objevovány další zdroje ropy, avšak tyto zásoby jsou již méně přístupné a její těžba je proto dražší. Dalším důvodem je zemědělská politika. S prvními myšlenkami o využívání biopaliv v automobilismu se často objevoval argument využití přebytečné zemědělské půdy a zkulturnění krajiny. Dnes je na tento argument již trochu jiný pohled. Pěstování plodin jako suroviny pro výrobu bionafty a biolihu začalo konkurovat výrobě potravin a vedlo již na počátku používání biopaliv ke zdražení potravin, které bylo citelné zejména v rozvojových zemích. Třetím důvodem je ekologické hledisko a emise oxidu uhličitého, který je jedním ze skleníkových plynů, o nichž se tvrdí, že ovlivňují globální klimatické podmínky. I na tento bod je již trochu opravený pohled. Běžně se používá názor, že oxid uhličitý, který rostlina při svém růstu odebere, z ovzduší se po spálení biopaliva do ovzduší zase vrátí. To je velmi zjednodušené. Záleží vše na tom, co se do cyklu výroby biopaliv zahrne,“dodává Jaroslav Černý.

„V rámci konference bych se rád zamyslel nad otázkami, zda biopaliva snižují životnost motorů automobilů nebo zda výměny oleje a filtrů u motorů používajících biopaliva musí být častější, “ uvádí poslanec Evropského parlamentu Ing. Petr Mach, Ph.D. „Další debatu rozvineme z pohledu Evropské unie, tedy proč již v těchto dnech Evropský parlament hlasuje o snížení procenta příměsí z 10% na 6%. Jaké k tomu vedou důvody? Proč nemá Česká republika, podobně jako Španělsko, Estonsko nebo Portugalsko 0% příměsí biopaliv v dopravě,“ dodává Petr Mach.   

„Biopaliva měla pomoci snížit emise skleníkových plynů. Jenže započteme-li veškeré náklady na výrobu, tak biopaliva třeba ze sójových bobů mohou mít až 4krát větší uhlíkovou stopu než fosilní paliva. Zjistila to studie agentury Fraunhofer,“ říká Mgr. Vítězslav Kremlík.

Konference proběhne 23. dubna 2015 od 18:00 do 21:00 v Konferenčním centru Hotelu Grandior Prague, Na Poříčí 1052/42, Praha 1. Za cíl si klade objektivní odbornou diskusi a vzbuzení zájmu o dění okolo nás. A rovněž vyvození konkrétních závěrů, jak dále v řešení tohoto tématu postupovat.

 

 

Evropa svobody a přímé demokracie (Europe anglicky Europe of Freedom and Direct Democracy, EFDD) je pravicová euroskeptická politická frakce v Evropském parlamentu. Byla založena po volbách do Evropského parlamentu 2009 jako Evropa svobody a demokracie. Frakci převážně tvoří britská United Kingdom Independenace Party a italské Hnutí pěti hvězd, které společně mají 41 z celkových 48 poslanců frakce. Do roku 2014 se jmenovala Evropa svobody a demokracie.

Surovinou pro výrobu současných biopaliv první generace je biomasa. Mezi biopaliva první generace patří bioetanol, vyrobený z obilí, cukrové řepy, cukrové třtiny, kukuřice, škrobu, rostlinných odpadů kvašením a rafinací, metylester řepkového oleje, vyrobený z vylisované řepky olejné esterifikací, dále metylester mastných kyselin (FAME), vyrobený z vylisovaných olejnatých rostlin (palmový olej, slunečnicový olej...) či biobutanol vyrobený katalytickou konverzí bioetanolu.

U biopaliv druhé generace je surovinou tzv. nepotravinářská biomasa, jako je lesní biomasa včetně těžebních zbytků, zemědělský odpad (sláma, seno, kukuřičné, řepkové a jiné zbytky), energetické rostliny (křídlatka, čirok, šťovík apod.) či biologický odpad z domácností. Mezi biopaliva vyrobená z této suroviny patří bioetanol, motorová nafta jako syntetický produkt Fischer-Tropschovy syntézy, methanol, resp. benzin jako produkt katalytické konverze syntézního plynu, biobutanol z bioetanolu aj.

Novinky

S.O.S. dětské vesničky [ 01.10.2015 ]
BON Media pro S.O.S. dětské vesničky

OC Park Hostivař [ 01.07.2015 ]
OC Park Hostivař s BON Media

EFDD / Svobodní [ 24.04.2015 ]
EP přehodnocuje směrnice o biopalivech

Stilago [ 18.03.2015 ]
Přijďte si pro svou dávku módy

[ 01.02.2015 ]
Fakeer je partnerem projektu Český Craftcon

BON Media & PronajemLidi.cz [ 23.12.2014 ]
Přejeme krásné Vánoce a úspěšný rok 2015

Stilago [ 14.11.2014 ]
Stilago slaví 4. roky

Spark Rock [ 06.10.2014 ]
Spark & Fakker na chopper bike

Reebok [ 01.09.2014 ]
Reebok Czech Beast Challenge

Stilago [ 10.08.2014 ]
Stilago v metru

[ 28.07.2014 ]
Světový den hepatitidy

Sdružení pacientů s plicní hypertenzí [ 05.05.2014 ]
Světový den plicní hypertenze

Fakeer s.r.o. [ 29.04.2014 ]
Fakeer volbou spotřebitelů 2014

Fakeer [ 17.03.2014 ]
Miss Academia s Fakeerem

Club Hotel Daliborka [ 20.02.2014 ]
Club Hotel Daliborka

7. obchodní [ 03.02.2014 ]
OD Labe s tržnicí

U Kids [ 14.01.2014 ]
Dětský butik U Kids

Leda [ 10.12.2013 ]
Uvedení erotické trilogie

Bayer [ 16.11.2013 ]
Ekologie v objektivu zná vítěze

Fakeer [ 18.10.2013 ]
Fakeer je pokřtěn

Tiskové zprávy

Napsali o nás

Stilago [ 18.03.2015 ]
Přijďte si pro svou dávku módy

[ 01.02.2015 ]
Fakeer je partnerem projektu Český Craftcon

Stilago [ 14.11.2014 ]
Stilago slaví 4. roky

Spark Rock [ 06.10.2014 ]
Spark & Fakker na chopper bike

Sdružení pacientů s plicní hypertenzí [ 05.05.2014 ]
Světový den plicní hypertenze

Fakeer s.r.o. [ 29.04.2014 ]
Fakeer volbou spotřebitelů 2014

[ 03.05.2013 ]
Promo pro Bleskmobil

Marketing & Media [ 18.02.2013 ]
Nepolévejte ostatní, ale rozdávejte květiny.

Mediaguru [ 16.11.2012 ]
Netradiční promotion a guerilla marketing

Marketing & Media [ 17.09.2012 ]
Polití vodou nebyla nevinná guerilla

ceska-media.cz [ 08.09.2012 ]
TISKOVÁ ZPRÁVA: NEKALÉ NAPADENÍ REKLAMNÍ AKCE

MaM.cz [ 07.09.2012 ]
Přetahovaná mezi veletrhy skončila politím vodou

Marketingové noviny [ 28.06.2012 ]
Nadživotní model srdce na Hlavním nádraží v Praze

Marketing & Media [ 26.06.2012 ]
Na Hlavním nádraží v Praze vyroste obří srdce

Trend marketing [ 30.04.2012 ]
Chodicí citylight

Marketing & Media [ 26.03.2012 ]
Walkingboard je nový přístup k outdoor kampaním

Trend marketing [ 15.03.2012 ]
Najměte si demonstranty

Marketing & Media [ 06.03.2012 ]
BON Media a Kolečka na cestách

Marketingové noviny [ 31.01.2012 ]
Business for Breakfast snídá s BON Media

Marketing & Media [ 19.12.2011 ]
Ikea si objednala pouliční happening