Marketingový fullservis

Získané znalosti a zkušenosti z oblasti marketingových komunikací nám umožňují realizovat plný a projektový marketingový servis . Služby vždy poskytujeme na základě představ či analyzovaných potřeb zadavatele . Výhodou je komplexní servis marketingových a komunikačních služeb od jednoho dodavatele. Můžete se na nás obrátit v oblasti realizace…

Strategické marketingové poradenství

Marketingové poradenství v sobě zahrnuje kombinaci marketingových nástrojů podle potřeby a poptávky zadavatele. Správně nastavená strategie společnosti zlepšuje koordinaci managementu a pracovníků firmy, umožňuje adekvátně reagovat na změny, poskytuje představu o budoucnosti, definuje jednotlivé kroky vedoucí k dosažení nastavených cílů a uvádí měřítka umožňující sledovat míru naplňování strategie.  Spolupráce může být projektová – jednorázová anebo kontinuální, kdy se stáváme vaším dlouhodobým partnerem.

Marketingový výzkum

Pomocí marketingového výzkumu získáváme relevantní kvalitativní i kvantitativní odpovědi na otázky nejen z oblasti marketingu a řízení, ale také z oblasti konkurence nebo spotřebitelského chování. Jde tak o systematickou činnost shromažďování kvalitativních nebo kvantitativních dat.

Komunikace

V komunikaci jde o vzájemné porozumění mezi dvěma nebo více subjekty a není podstatné, který subjekt vysílá a který přijímá. V marketingové komunikaci však klademe důraz na subjekt, který informaci přijímá. Protože se často jedná o komunikace s komerčním záměrem. I v případě nekomerčního sdělení jde pak o záměr přesvědčení nebo také informační. Komunikační proces pak probíhá za využití masových i nemasových médií. Vždy je pro nás východiskem přání a cíle, se kterými se na nás klient obrací a které pak společně naplňujeme. Komunikace je více než reklama.

Komunikační a mediální školení

„ Osobností se člověk nerodí, ale stává.“   Sebeprezentace, obchodní vyjednávání nebo vystupování na veřejnosti nebo médii jsou aktivitami, které by měli zástupci společnosti zvládat, protože právě tyto zdánlivé maličkosti vám získávají konkurenční výhody. Investice do vzdělání je nejefektivnější, proto i my jsme v neustálém vzdělávacím procesu, o který se s vámi rádi podělíme.

Reklamní a mediální služby

Vy znáte vaše očekávání a cílovou skupinu, my vám na základě toho naplánujeme vhodnou skladbu médií tak, aby vaše investice byla co nejefektivnější. Výběr médií spočívá v harmonizace cílové skupiny zadavatele a cílové skupiny vybraných médií.

Web a on-line marketing

V těsné spolupráci s našimi dodavateli pracujeme i ve světě on-line, který je z hlediska marketingu a komunikace často klíčovým komunikačním prvkem malých a středních firem. Klíčem k úspěšnému komerčnímu i nekomerčnímu on-line životu je souznění grafického zpracování, zachycující základní uživatelské zvyklosti, až po kvalitní nastavení on-line marketingu. Specifika on-line marketingu vyžadují pečlivý a sofistikovaný přístup, jehož výhodou je snadná měřitelnost.

Aranžování a výstavnictví

V aranžování vidíme více než pouhé rozmístění produktů do vitrín a výloh. K aranžování i výstavnictví přistupujeme jako k ucelené prezentacis ohledem na záměr sdělení zadavatele. Samozřejmostí je také personální zajištění prezentačních stánků - kvalifikované hostesky i zaškolený odborník z oboru klienta.

Promo a hostesing

Osobní komunikaci nic nenahradí, proto pečlivě přistupujeme k výběru promotérů a hostesek, kteří jsou proškoleni dle očekávání klienta k prezentaci společností a jejich produktů či služeb.

Reklamní a tisková produkce

Až 80% toho, co vnímáme, zaznamenáváme zrakem! Proto 100% přistupujeme k návrhu, zpracování i samotné realizaci propagačních a informačních nosičů. Od loga, přes letáky, katalogy až po velkoformátový tisk. Prostřednictvím smluvních dodavatelů využíváme posledních grafických i technologických trendů.