Strategické poradenství

O čem to je…

Smyslem marketingového strategického poradenství je nalezení dlouhodobého optimálního řešení pro dosažení cílů zadavatele. Správně nastavená strategie společnosti zlepšuje koordinaci managementu a pracovníků firmy, umožňuje adekvátně reagovat na změny, poskytuje představu o budoucnosti a uvádí měřítka umožňující sledovat míru naplňování strategie. Spolupráce může být projektová – jednorázová anebo kontinuální, kdy se stáváme vaším dlouhodobým partnerem.

Kroky realizace…

1. Oslovení klientem – potřeba nastavení či rozvoje marketingových aktivit.

2. Harmonizace představ očekávání a cílů spolupráce – např. analýza, nastavení marketingových procesů, reklamní kampaň, atd.

3. Vypracování studie – na základě získaných poznatků a definování problémů ve vztahu k nastaveným cílům.

4. Schvalování – proces kdy je klient konfrontován s našimi návrhy s vírou brzké realizace.

5. Realizace – naplňování samotné spolupráce na základě schváleného řešení klientem.

6. Vyhodnocení spolupráce – pokud známe cíle, umíme vyhodnotit přínos spolupráce.

Výstupy…

Klient obdrží vypracovanou studii na problematiku, ke které hledá řešení, které obsahuje nástin a kroky doporučených řešení a jejich způsob naplňování.