Aranžování a výstavnictví

O čem to je

Aranžováním rozumíme úpravu vitrín, výloh, výrobků a předmětů tak, aby splňovali představy zadavatele. K výstavnictví přistupujeme jako k ucelené prezentaci na veletrzích a výstavách, a to s ohledem na záměr vystavovatele. Samozřejmostí je personální zajištění prezentačních stánků - kvalifikované hostesky i odborník z oboru klienta.

Kroky realizace…

1. Seznámení s projektem především se záměrem instalace předmětů expozice (od vitríny po výstavu).
2. Vypracování návrhů – na základě získaných poznatků a definování očekávání, předkládáme scénář i grafický a modelový návrh řešení pro názornou představu realizace.
3. Schvalování – proces, kdy je klient konfrontován s našimi návrhy.
4. Realizace – naplňování samotné spolupráce na základě schváleného řešení klientem.
5. Vyhodnocení spolupráce– pokud známe cíle, umíme vyhodnotit přínos spolupráce.

Výstupy...

Klient získává reprezentativní viditelnou prezentaci výrobků i služeb v místě prodeje v případě vitrín a výloh.  Při realizaci výstav a veletrhů můžete očekávat ucelený reprezentativní koncept, jehož výsledkem je viditelná prezentace v místě konání akce.