Reklamní a mediální služby

O čem to je…

Vy znáte své očekávání a cílovou skupinu, my vám na základě toho naplánujeme vhodnou skladbu reklamních nosičů a médií tak, aby vaše investice byla co nejefektivnější . Výběr médií spočívá v  harmonizace cílové skupiny zadavatele a cílové skupiny vybraných médií .

Kroky realizace…

Realizace mediální kampaně zahrnuje 4 základní kroky, které maximálně zhodnocují vložené investice:

1. Návrh mediálního mixu vytvoření co nejefektivnější kombinace mediálních formátů na základě cílů očekávání kampaně, povaze produktu či služby a uvažovaného rozpočtu.

2. Rezervace mediálních prostor  – billboardy, megaboardy, CLV, lavičky, internet, TV, rozhlas, kino, tisk a další.

4. Realizace nákupu médií – cestou je nákup inzertních prostor v očekávaném čase či prostoru zaco nejvýhodnějších podmínek.

5. Správa databází a informací o médiích – seznámení a analýza technických, časových  standardních i nestandardních služeb nabízených jednotlivými médii.

Výstupy…

Výstupem je dokument, který se označuje jako mediaplán . Ten obsahuje samotnou skladbu a definici medií, načasování a náklady na realizaci. Na základě mediaplánu dochází k plnění, jež pečlivě koordinujeme za vašeho dohledu .