Reklamní a tisková produkce

O čem to je

Až 80% toho co vnímáme, zaznamenáváme zrakem! S tímto vědomím společně s klientem vstupujeme do spolupráce při návrhu, zpracování a realizace propagačních a informačních nosičů. Od loga, přes letáky, katalogy až po velkoformátový tisk. Prostřednictvím smluvních dodavatelů využíváme posledních grafických i technologických trendů.

Kroky realizace...

1. Seznámení a analýzastávajících CID - vizuálních komunikačních prvků a nosičů společnosti.

2. Harmonizace představ očekávání a cílů spolupráce – pokud víme, kde jsme a kde chceme být, snadněji se společně s klientem realizujeme.

3. Vypracování návrhů – na základě získaných poznatků a definování očekávání předkládáme návrhy řešení grafiky či tisku.

4. Schvalování – proces kdy je klient konfrontován s našimi návrhy s vírou brzké realizace.

5. Realizace naplňování samotné spolupráce na základě schváleného řešení klientem.

6. Vyhodnocení spolupráce – pokud známe cíle, umíme vyhodnotit přínos spolupráce.

Výstupy

Během realizace dochází k dílčím výstupům v podobě návrhů, grafických manuálů, tiskových podkladů či samotných reklamních nosičů a dalších vizuálních prvků. Finálním výstupem je vždy ten, který odpovídá představám a očekáváním klienta…