Komunikační a mediální školení

O čem to je…

„Osobností se člověk nerodí, ale stává.“   Sebeprezentace, obchodní vyjednávání nebo vystupování na veřejnosti nebo médii jsou aktivitami, které by měli zástupci společnosti zvládat , protože právě tyto zdánlivé maličkosti vám získávají konkurenční výhody . Investice do vzdělání je nejefektivnější , proto i my jsme v neustálém vzdělávacím procesu, o který se s vámi rádi podělíme.

Kroky realizace…

Schopnost prodat sebe, společnost či klienta je umění, které se lze naučit. Zde je důležité si nastavit systém sebevzdělávání nebo vzdělávání zaměstnanců:

1. Definování oblasti , ve které se chceme zlepšovat.

2. Analýza současné situace – osobnosti, týmu i komunikační strategie.

3. Nástin možného řešení – návrh konkrétních oblasti proškolení a nastavení systému realizace.

4. Praktická realizace případové studie – využití na případové praktické situaci.


Vybrané oblasti školení:

1. Jak prezentovat na veřejnosti.

2. Jak formulovat sdělení pro tisk.

3. Jak se prosadit do médií.

4. Řešení krizových situací.

5. Jak reagovat na nečekanou situaci.

6. Ofenzivní a defenzivní strategie komunikace.

Výstupy…

Odbourání obav a stresu z prezentace na veřejnosti je základním úkolem komunikačních a mediálních školení.  Modelové situace umožňují vyzkoušet si situace nanečisto za dohledu odborných mediálních odborníků, a to s využitím komunikační a přenosové technicky jako jsou kamera, mikrofon, diktafon a další. Po každé realizaci dochází k podrobné analýze vystoupení, upozornění na nedostatky a především návrh na jejich odstranění či doporučení pro další rozvoj prezentujícího.