Marketingový outsourcing

O čem to je…

„Polovina nákladů na marketing je vyhazována oknem, bohužel nikdo neví, která to je!“ prohlásil kdysi guru novodobého marketingu Philip Kotler. Outsourcing může být cestou jak minimalizovat zbytečné výdaje na marketing a zároveň se tím firmě uvolní kapacity na vlastní činnost . Outsourcing je stále oblíbenější činností napříč obory a marketing není výjimkou. Umožňuje suplovat chybějící marketingový tým , profesně doplňuje tým stávající nebo minimálně přináší vnější nezaujatý pohled .

Realizace…

Stáváme se nezávislou součástí vašeho týmu spolupracující na cílech společnosti po dobu, která je nezbytná pro dosažení očekávaného. Nejsme vaši zaměstnanci, ale dodavatelé a vy tím tak spoříte přímé personální náklady, které lze využít na rozvoj vlastního podnikání. Získáváte v nás nezávislého konzultanta a kolegu, který funguje v oblasti marketingu a přímo se tak podílí na plánování, rozvoji i realizaci činnosti firmy.

Výstupy…

Projektová nebo systematická spolupráce umožňuje zefektivnit a oživit stávající situaci, a to na základě vzájemné kooperace a otevřenosti klienta. Výstupem může být kontinuální spolupráce ve formě posílení i suplování marketingového oddělení nebo vystavení vlastního týmu na základě zkušeností z outsourcingu.