Znovuotevření OD Kotva

Výchozí situace
Tradiční obchodní dům Kotva otevírá nově zrekonstruovaná patra včetně přízemí. U příležitosti slavnostního otevření probíhá slavnostní kulturní akce v retro stylu.    

Cíl komunikace
Během několika dní pozvat co nejvíce lidí z Prahy a ze spádových oblastí na tuto akci a informovat o nových inovacích v tomto tradičním obchodním domě. Profilovat Kotvu jako místo vhodné pro rodinné nákupy.

Cílové skupiny
Kopírovat cílovou tradiční cílovou skupinu OD Kotva, jež tvoří lidé středního věku, ale také mladé rodiny s dětmi rodiny, kterým jsou prostory přizpůsobeny.

Kreativní řešení
Východiskem je navázat na tradici OD Kotva a zároveň upozornit na inovace. Projekt nese název „Kotva se vám znovu otevírá, aneb není retro jako retro!“Hlavním komunikačním prvkem je otevřený deštník nesoucí logo OD Kotva a především slogan akce, datum a hodinu. Deštník je ve výrazné zelené barvě a nápaditě symbolizuje nejen letecký pohled stavby, ale také opakované otevření/zavření.

Promo akce
Klientovi bylo doporučeno netradiční řešení s  využitím guerilla prvků. Pro tento účel bylo potištěno několik stovek deštníků. Byla najata desítka lidí různého věku, kteří celý týden před akcí, v lokalitách s vysokou koncentrací cílové skupiny, viditelně umísťovali deštníky, s deštníky se procházeli, rozdávali slevové kupóny a informovali o akci i novinkách v OD Kotva. Deštníky byly zanechávány samovolně v blízkosti výstupů z metra, na stromech v parcích tak, aby byly nejen viditelné, ale také  aby si je lidé mohli „nenápadně“ odnést – chodící reklama. Vrcholem celé akce bylo hromadné rozložení cca 50ks deštníků před OD Kotva den před slavnostním otevřením.

PR servis
Slavnostní otevření a akce byla podpořena intenzivní personifikovanou komunikací na zpravodajská, lifestylová, ekonomická i společenská tištěná, elektronická i on-line média.

Výsledek kampaně
Během promo akcí bylo efektivně rozdáno několik tisíc letáků-slevových voucherů. Nikde nezůstal pohozený deštník déle než 5 minut s tím, že bylo po Praze možné potkat větší množství lidí s otevřeným deštníkem nesoucí vzkaz o akci. Rekordem bylo rozebrání cca 50ks deštníků před OD Kotva, které na místě vydržely cca 30 sekund.

Během 14 dní bylo vygenerováno celkem 35 relevantních výstupů napříč všemi médii, včetně klíčových tištěných titulů, rádiových i televizních vstupů.

Během slavnostního podvečera na akci postupně dorazilo několik tisíc lidí, kteří shlédli kulturní program.