Otevření obchodu Porsche Design

Výchozí situace
Porsche Design otevírá své oficiální zastoupení v obchodním domě Kotva. U této příležitosti byla poptána realizace tiskového setkání a dodavatelské práce na oficiálním galavečeru.    

Cíl spolupráce
Klient je držitelem frančízy, a proto musí realizace akce odpovídat koncepci značky a vzoru ze zahraničí. Úkolem je tak přizpůsobit globální komunikaci pro lokální trh, především tiskové podklady, medialist a výběr místa, jež je v blízkosti samotného obchodu.
Při přípravách galavečera bylo nezbytné zajistit partnera z oblasti jakostních vín, ale také přizpůsobit přízemí obchodního domu povaze akce.

Cílové skupiny
Tiskové setkání bylo určeno především  luxusním, společenským, ekonomickým tištěným i online médiím. Galavečer byl výlučně pro úzký okruh pozvaných hostů, obchodních partnerů a osobností společenského života.

Řešení tiskového setkání
Pozvánka na úvodní setkání byla vybraným redakcím doručena hosteskou v barvách Porsche Design s následným telefonickým oslovením.  Tiskové setkání bylo realizováno v přízemí OD Kotva - Caffe Cremeria Milano, které odpovídá vyššímu standardu a zároveň je v bezprostřední blízkosti showroom Porsche Design. Každý příchozí novinář obdržel lokalizované tiskové materiály, ale také tematické luxusní pero z kolekce Porsche Design.  Tiskového setkání se zúčastnil očekávaný počet novinářů, kterým se věnoval nejen ředitel Porsche Design Praha, ale také zahraniční zástupci Porsche Design Group. V režii agentury bylo moderování akce, simultánní překlad a technické zajištění.

Řešení galavečera
Pro večerní galavečer byl nasmlouván partner z oblasti luxusních španělských a chilských vín, který se po celou dobu akce staral o zavlažování hostů (www.lcnicolas.cz). Prostředí akce bylo během pár hodin ve stylu Porsche Design – potah stěn, umístění loga a příprava uvítacího koberce. Druhý den byla výzdoba deinstalována do původního stavu.