Tisková konference firmy Bayer

Výchozí situace
U příležitosti Mezinárodního dne kojení a Českého dne kojení je naplánována vernisáž výstavy a tiskové setkání pro odborná i zájmová média s názvem „Veřejné zdraví začíná kojením.“ Jde o projekt Laktační ligy za podpory společnosti Bayer, která je jejím partnerem.

Cíl komunikace
Vzhledem ke specifickému tématu je především třeba osvětlit smysl kojení pro zdravý rozvoj společnosti a vyvolat tak zájem o samotnou účast na tiskovém setkání. Nedílnou součástí komunikace je také upozornit, že díky společnosti Bayer je na trhu krém, jež maminkám usnadňuje kojení.

Cílová skupina
Primární cílovou skupinou jsou novináři z oblasti zdraví, rodiny, společenského života i média ekonomická, protože samotné kojení má přímý efekt na hospodaření nejen domácností, ale i státu.

Kreativní řešení tiskového setkání
Samotné přípravě předchází telefonické dotazování mezi vybranými novináři tak, aby byla akce uchopitelně připravena, protože se jedná o zcela specifické téma, které na první pohled nespadá mezi “sólokapry“. Na základě zjištěných poznatků je připravena tisková složka obsahující tiskovou zprávu, prezentaci nejzajímavějších faktů, čísel a komentářů odpovídající očekávání výše zaměřených titulů.

Samostatnou kapitolou je pozvání na tiskové setkání a vernisáž, které využívá tradičních postupů (telefon, e-mail, internet), ale také méně tradiční osobní pozvání v podání „mlékařky“. Ta do vybraných redakcí adresně roznáší mléko potištěné pozvánkou na akci s doplňujícími informacemi.

Místem realizace tiskového setkání a vernisáže výstavy je veřejný prostor, což harmonicky navazuje na samotný titul projektu. Zázemí tiskového setkání je tak situováno v kavárně rušného obchodního domu. Jsou zde také rozmístěny klíčové fotografie k vernisáži výstavy „Veřejné zdraví začíná kojením“.  Právě veřejné umístění fotografií kojících žen z celého světa v otevřeném prostoru bourá předsudky a stud.  Akce se účastní zástupci Laktační ligy, společnosti Bayer, ale také spoluautor fotografií. Početná účast novinářů je příjemným překvapením, především v tom, že jde o novináře napříč zaměřením.

Výsledek akce
Osobní pozvání nic nenahradí. Pokud je v tom navíc vtip související s tématem akce, tím lépe. Mléko tak ve většině redakcí nezůstalo bez povšimnutí, a pokud na akci nedorazil přímo oslovený novinář, tak jeho zástupce anebo omluva s žádostí o zaslání tiskových podkladů po akci.