BAYER: IDEAMAKING ANEB VYTVOŘENÍ ZNAČKY

 

Výchozí situace
V České republice se společnost Bayer podílí, mimo jiné, i na preventivních programech v oblasti mozkové mrtvice, a to ve spolupráci s o.p.s. Ictus a dalšími. Ve světě fungující projekt s výstižným označením: S.O.S. - Strike Out Stroke, se zabývá vzděláváním a osvětou, jak předcházet mozkové mrtvici, ale také pomáhá lidem po mozkové mrtvici zpět do života.

Cíl komunikace
Navrhnout ideově totožnou značku pro obdobný projekt v České republice tak, aby nejen vystihovala poslání, ale také aby vyvolávala pozornost. Jde nejen o jméno nové značky, ale také grafické ztvárnění.

Kreativní řešení názvu
V prvé řadě jsme se seznámili s problematikou mozkové mrtvice, projekty a akcemi v České republice, stejně tak s organizacemi, ale také komunikací S.O.S. v zahraničí. Na základě toho byl vytvořen název a následné grafické znázornění - POMOC (POstavme se Mrtvici a Onemocnění Cév), které vystihuje poslání projektu a zároveň vyvolává pozornost a zbystření vnímání veřejnosti. Záměrem bylo vytvořit název, který se bude znaky shodovat se značkou spoluaurora projektu, se společností Bayer.

Grafické ztvárnění
Ústředním prvkem je mozek s vykřičníkem, doplněn o název a rozpis zkratky. V rámci grafického ztvárnění se vycházelo z barevné kombinace zadavatele tak, aby zapadlo do korporátní komunikace.